Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Gümrük Yönetmeliğinde bugün yaptığı değişiklik ile, 13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş, İGV, EMY veya TPÖ’ye tabi olan eşya için Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının 30.06.2021 tarihine kadar sonradan ibraz edilebilmesi imkanını getirdi.

27.09.2021 Haftalık Bülten Gündem

- Resmi Gazete 

01 Ekim 2021 Tarihli ve 31615 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Karaları ile Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4559)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4560)

TEBLİĞ

–– İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Genelge / Tasarruflu Yazı

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları" konulu yazısı için tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021/24 Sayılı Genelge - YYS Elektronik Başvuru İşlemleri için tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021/25 Sayılı Genelge - Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması için tıklayınız