2021 MEVZUAT GÜNCELLEME

01.01.2021 tarihinden sonra yapılan GÜNCELLEMELER

 1. Brexit Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri
 2. Suriye’ye ihracında veya transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinde değişiklik (60 ve 61. Sıralar)
 3. 31.12.2020 60284355 Toplu teminatların Götürü-yaygın Götürü olarak kullanılmasında sadece zeyilname alma süresinin 31.01.2021 tarihine uzatıldığı
 4. 31.12.2020 60290734 Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi Taliban Yaptırımlar Konsolide Listesinde yapılan güncelleme
 5. 31.12.2020 60298504 Birleşik Krallık (BK) İngiltere STA kapsamında teminatlı işleme konu menşe beyanı 0842 doküman kodu
 1. 2006/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik (mad: 1)Yapılmasına Dair Tebliğ
 2. Çevre Bakanlığı 2020-29 Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar
 3. Genelge 2021-01 Çift kullanımlı eşyaya ait ithal şehadetnameleri ve nihai kullanım sertifikaları 1082 kodlu TPS e-belge
 4. Genelge 2021-02 Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen KDV Kanunu 13-f maddesine ilişkin İstisna Belgesi 1048 kodlu TPS
 5. Genelge 2021-03 Emniyet Genel Müdürlüğünce araçlar için düzenlenen İlişik Kesme Belgesi 1088 kodlu TPS
 6. 04.01.2021 60335255 Dahilde İşleme ek süre taleplerinde müeyyideli kapatılmış ancak kısmen ödenmemiş olanların da kabul edileceği
 7. 06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması
 8. 07.01.2021 60411165 İthalatta A.TR Menşe Şehadetnamesi ve İspat belgelerinin ibraz süresinin 30.06.2021 tarihine uzatıldığı
 9. 07.01.2021 60432121 Sivil Hava Meydanları Limanlar Demiryolu ve Kara Sınır kapılarında Sınır Mülki İdare Amirliklerinin kurulması
 1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2021-01
 2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2021-04
 3. Sanayi Bakanlığı 2021-09 ÜGD Tebliğ 2198808 Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için elektronik başvuru ve sonrası denetim ile yaptırım esasları genelgesi
 4. Sanayi Bakanlığı 2021-25 ÜGD Tebliğ 2198806 Araçlarla İlgili Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için elektronik başvuru esasları genelgesi
 5. 07.01.2021 60446625 Sınır ticareti 2021 yılı ithalat değer limitleri uygun görülmeyen ürünler bazı ürünlerin serbest olduğu dönem ve birim fiyatlar
 6. 08.01.2021 60276865 Menşe Şehadetnamesinin AB için ticaret ihracat veya sevk ülkesince diğerlerinde ise ihracatçı veya menşe ülkesince düzenleneceği
 7. 08.01.2021 60341619 Beyannamenin 24 nolu hanesinde 5300 5153 6123 6323 rejim kodları için kalem ekranında da işlemin niteliğinin girilebileceği

 

 1. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (Mad: 5/1; 6/3,4,5,8; 7/1,2; 9/1; 9-A/1,2,3,4; 9-B; Ek1mad; Ek:2)Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2. 13.01.2021 60569027 Tekstil Konfeksiyon Deri Ayakkabı denetiminin TAREKSe alındığı ve fiili denetimde firma test raporunun ibrazının yeterli olduğu
 3. 13.01.2021 60580314 Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının Covid-19 kapsamında günü birlik çıkış girişlerinde tekrar 730 gün süre verilmemesi
 1. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2021-01
Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Gümrük Yönetmeliğinde bugün yaptığı değişiklik ile, 13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş, İGV, EMY veya TPÖ’ye tabi olan eşya için Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının 30.06.2021 tarihine kadar sonradan ibraz edilebilmesi imkanını getirdi.